RNDr. Alexander Kiss, DrSc.

endokrinológ
Rok narodenia: 
1948
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2008
Afiliácia: 

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Tel.: 
+421 (0)2 5477 2800 kl. 207
Oblasť výskumu: 
endokrinológia
Najvýznamnejšie výsledky: 

- Vplyv rôznych druhov opakovanej alebo chronickej záťaže na aktivitu hypotalamohypofýzo-adrenokortikálnej (HHA) osi
- Hypotalamické zdroje a účinok vybraných biologicky aktívnych látok na aktivitu hypofýzotropných kortikoliberínových (CRH) neurónov a sekréciu hypofýzového adrekortikotropného (ACTH) hormónu
- Účasť CRH a vazopresinergických (AVP) receptorov v regulácii ACTH buniek hypofýzy počas stresu
- Metodický prínos - Trojfarebná imunohistochemická detekcia neuropeptidov