prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.

endokrinológ
Rok narodenia: 
1951
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2004
Afiliácia: 

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Tel.: 
+421 (0)2 54774101