Kontakt

Učená spoločnosť SAV
c/o Ústav vied o Zemi SAV
Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
Slovenská republika

Sekretariát UčS SAV: Bc. Veronika Haberlandová
e-mail: ucs.sekretariat@savba.sk
web: http://www.us.sav.sk