doc. Phdr. Eva Krekovičová, DrSc.

etnologička
Rok narodenia: 
1949
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2008
Afiliácia: 

Ústav etnológie SAV

Tel.: 
+421 (0)2 52926448 kl.112