RNDr. Štefan Olejník, DrSc.

fyzik
Rok narodenia: 
1954
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2008
Afiliácia: 

Fyzikálny ústav SAV

Tel.: 
+421(0)2 59410503
Oblasť výskumu: 
teória silných interakcií elementárnych častíc