prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.

lekár
Rok narodenia: 
1943
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2004
Afiliácia: 

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

Tel.: 
+421 (0)33 7723508