prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.

neuroimunológ
Rok narodenia: 
1947
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2004
Afiliácia: 

Neuroimunologický ústav SAV

Tel.: 
421 (0)2 54788101