prof. PhDr. Slavo Ondrejovič, DrSc.

jazykovedec
Rok narodenia: 
1946
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2008
Afiliácia: 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Tel.: 
+421 (0)2 54418358